برگزارکنندگان تیرگان

کانون فرهنگ و هنر ایرانیان کانادا سازمانی است غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر مذهبی که تحت قانون شرکتهای کانادا در استان انتاریو به ثبت رسیده است. برخورداری از نقطه نظرهای مشترک و تجربیات متنوع به اعضای این کانون که در طیف گسترده ای از زمینه های هنری، فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی فعالیت دارند  اجازه می دهد که ایده های فرهنگی، آموزشی، هنری و تفریحی خود را به گونه ای پیاده کنند که برای همه گروههای سنی و اجتماعی جذاب و قابل استفاده باشد. موفقیت در برگزاری جشنواره های پیشین – زیر گنبد کبود در سال ۲۰۰۶  و تیرگان در سال ۲۰۰۸ –  که هردو در مرکز هنری هاربرفرانت به اجرا در آمدند این گروه را برآن داشت که تیرگان را تبدیل به یک جشنواره دائمی دوسالانه نماید.مطمئنا با یاری دوستان، داوطلبان و حمایت کنندگان مالی تیرگان، جشنواره ۲۰۱۱ با کیفیتی به مراتب برتر از آنچه انتظار می رود برگزار خواهد شد.

 
 
Follow Us :